Danh mục


Tỷ giá


Thời tiết


» Sản phẩm » Keo ngành gỗ
       
   
Keo dán tổng hợp
Keo dán tổng hợp
Quy cách: 30g/ chai, 50 chai/ thùng
Xuất...
Keo MUF (Melamin Ure Fomadehyde)
Keo MUF (Melamin Ure Fomadehyde)
Liên hệ : 0616.27.8888
-
Keo 60 RS 115
Keo 60 RS 115
Liên hệ: 0616.27.8888
Keo 55 RS 225
Keo 55 RS 225
Liên hệ: 0616.27.8888
Keo 50  RS 335
Keo 50 RS 335
Liên hệ: 0616.27.8888
Keo PVAC
Keo PVAC
Liên hệ: 0606.27.8888
Keo RS **
Keo RS **
Liên hệ: 0616.27.8888
KEO E1 CARP2
KEO E1 CARP2
Liên hệ: 0616.27.8888
AMMONIUM CHLORIDE- NH4Cl 99%
AMMONIUM CHLORIDE- NH4Cl 99%
Ngoại quan : Dạng tinh thể màu trắng dễ...
12
   
Logo đối tácHình ảnh hoạt động